Повідомлення про  річні  загальні збори акціонерів 2021 рік